Book Doctor Appointment
Doctor's Search

د.سعود المحمدي

د.سعود المحمدي

استشاري الجراحة العامة و جراحة السمنة المفرطة

.تـشـخيـص وجـــراحـــة الأورام و الــجهـــاز الــهضـــمي الــعلـوي –

.جراحة السمنة المفرطة و تكميم المعدة –

.تــشـخيـص و عـــــلاج امـراض الــغــدة الــدرقـيـة و أورام الثــدي –

.تـشـخيــص و عــــلاج امــراض الكــبــد و الــبنكـريـاس و المــرارة –

.جراحة اليوم الواحد لجراحة المرارة و الفتق و البواسير و الناسور –

 

departments: Surgery
positions: استشاري جراحة عامة